Animacja społeczności lokalnej

2023L

Kod przedmiotu16S1O-ASL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie w problematykę przedmiotu - kluczowe pojęcia. Diagnoza potrzeb środowiska lokalnego (potencjałów, sił społecznych tkwiących w środowisku). Działalność animacyjna instytucji kultury, oświaty, pomocy społecznej, organizacji i stowarzyszeń. Animator jako współkreator środowiska lokalnego. Innowacyjność w animacji społecznej i kulturalnej.,ĆWICZENIA:Identyfikacja potrzeb społecznych a podejmowanie działań społeczno-kulturalnych. Lokalne mapy działalności społeczno-kulturalnej. Pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze środowiskowym. Lider społeczności lokalnej – kreowanie liderów i ich warsztat pracy. Animator jako katalizator konfliktów. Etapy działań animacyjnych. Organizacja i realizacja projektów - możliwości i ograniczenia. Sposoby organizowania środowiska lokalnego - dobre praktyki.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) C. Kurkowski, Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach Studium socjopedagogiczne, Impuls, 2019 2) red. Katarzyna Segiet, Kamila Słupska- Kwiatkowska (red.), Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, GWHM „Milenium", 2010 3) Kaźmierczak T., Bąbska B., Jordan P., Dudkiewicz M., Mendel M., Popłońska-Kowalska M., , Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk, -, 2014 4) red. Maria Mendel, Animacja współpracy środowiskowej,, Adam Marszałek, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi