Animacja w działaniach profilaktycznych

2023L

Kod przedmiotu16S1O-AWDP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńWspółczesne koncepcje profilaktyki społecznej, teorie, strategie i modele działań. Standardy współczesnej profilaktyki. Specyfika działań profilaktycznych podejmowanych w środowisku lokalnym. Przegląd metod realizacji działań w obszarze profilaktyki alternatywnej. Projektowanie działań o charakterze animacyjnych w obszarze profilaktyki z wykorzystaniem metody Design Thinking. Przegląd instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną i finansujących działania w jej obszarze.
Opis wykładów-
Cel kształceniaZapoznanie się z rożnymi formami pracy o charakterze animacyjnym realizujących cele z zakresu profilaktyki. Ważnym celem jest również nabywanie umiejętności w zakresie doboru adekwatnych form i metod realizacji programów profilaktycznych oraz tworzenie koncepcji tego typu działań.
Literatura podstawowa1) Deptuła M. (red.) , Profilaktyka w grupach ryzyka, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2010 2) Świątkiewicz G. (red.) , Profilaktyka w środowisku lokalnym, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii., 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi