Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturalnych

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-DPS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Schimanek T., Diagnozowanie problemów społecznych, Warszawa: FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2015 2) Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2-14 3) Jasińska E., Skrzypczak B., Rozpoznanie środowiska – początek skutecznej animacji społecznej, Warszawa: CAL, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi