Edukacja międzykulturowa

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-EDM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobek-Ostrowska B.,, "Podstawy komunikowania społecznego",, astrum, 1999 2) Lewandowski E.,, "Pejzaż etniczny Europy",, muza, 2004 3) Matsumoto D., Juang L.,, "Psychologia międzykulturowa, gwp, 2007 4) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka",, pwsb, 2000 5) Grabias S.,, "Język w zachowaniach społecznych",, muza, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi