Emisja głosu

2023L

Kod przedmiotu16S1O-EGL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ciecierska-Zajdel B., Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Edgard, 2012 2) Przybysz-Piwko M. (red.), Emisja głosu nauczyciela, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi