Etyka zawodowa

2023L

Kod przedmiotu16S1O-ETZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 2) U. Schrade, Etyka. Główne systemy (Podręcznik dla uczniów szkół średnich), Wydawnictwo Unia-Press, 1992 3) D. Zając, Etyka zawodowa nauczycieli – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UKW, 2011 4) K. Filutowska, Etyka zawodowa (podręcznik), Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2009 5) D. Obidniak, T. Sobierajski(red.), Etyka dla nauczycieli, Wydawnictwo ZNP, 2005 6) A. Malitowska, Etyka zawodowa. Kompetencje etyczne nauczycieli, t. 57-58, Czasopismo "Principia", 2013, s. 77-92
Literatura uzupełniająca
Uwagi