Gry interakcyjne

2023L

Kod przedmiotu16S1O-GINT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Vopel K.,, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, wyd. Kielce, 2009 2) Vopel K.,, Umiejętność pracy w grupach, zabawy i improwizacje, wyd. Kielce, 2002 3) Noga E., Wasilak A.,, Stare i nowe zabawy podwórkowe, wyd. Lublin, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi