Kompetencje komunikacyjne w pracy animatora 1

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-KKWPA1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńWprowadzenie do komunikacji (Istota, obszary, typy, funkcje społeczne, kanały i cele komunikacji społecznej). Bariery efektywnej komunikacji. Aktywne słuchanie w procesie komunikowania. Warunki skutecznej komunikacji – komunikat „ja”. Niewerbalne aspekty komunikacji. Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnej w pracy animacyjnej. Modele kompetencji komunikacyjnych, autodiagnoza w zakresie kompetencji komunikacyjnych, trening wybranych umiejętności komunikacyjnych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat komunikacji, prawidłowości i zakłóceń procesu komunikowania się, kompetencji komunikacyjnych i wagi ich wzmacniania w perspektywie późniejszej pracy. Analizowanie własnych zasobów. Wzmacnianie kompetencji szczególnie ważnych z punktu widzenia pracy w obszarze pracy animatora.
Literatura podstawowa1) Faber A., Mazlich E. , Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby do nas mówiły, Media Rodzina., 2012 2) Gordon T. , Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy Pax, 1991 3) Rosenberg M. B. , Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Czarna Owca, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi