Kompetencje komunikacyjne w pracy animatora 2

2022L

Kod przedmiotu16S1O-KKWPA2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńKomunikacja perswazyjna: cele, typy, narzędzia. Komunikacja perswazyjna vs wywieranie wpływu vs manipulacja. Przestrzenie wykorzystania komunikacji perswazyjnej w działalności animacyjnej. Wystąpienia publiczne w kontekście działań animacyjnych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat komunikacji perswazyjnej i jej wykorzystywania w aktywności animacyjnej. Pobudzenie refleksji nad miejscem komunikacji perswazyjnej w praktyce animacyjnej. Nabywanie wiedzy i umiejętności redagowania efektywnych wystąpień publicznych i ich realizowania.
Literatura podstawowa1) Cialdini Robert , Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne., 1996 2) Doliński Dariusz , Psychologia wpływu społecznego, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi