Metodyka animacji społeczno-kulturalnej 2

2022L

Kod przedmiotu16S1O-MAS2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAnimator jako inicjator, kreator, koordynator i moderator procesów animacyjnych. Metody i formy pracy animacyjnej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi. Budowanie warsztatu pracy animatora – możliwości i ograniczenia. Warsztaty animacyjne – kształtowanie praktycznych umiejętności. Kreowanie własnych warsztatów w oparciu o wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte w ramach zajęć (praca indywidualna i grupowa). „Dobre praktyki” w animacji społeczno-kulturalnej.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna - podstawowe pojęcia i zagadnienia, CAK, 1993 2) (red.) W. Theiss, B. Skrzypczak, Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, CWAL, 2006 3) J. Kargul , Upowszechnianie-animacja-komercjalizacja kultury, PWN, 2012 4) (red.) D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Animacja kultury – współczesne dyskursy teorii i praktyki, -, 2013 5) D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej, Impuls, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi