Metodyka pracy z grupą

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-MPZG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńPojęcie grupy, rodzaje grup i specyfika pracy z grupami w zależności od celu i kontekstu pracy. Proces grupowy, etapy rozwoju grupy i role przyjmowane przez uczestników. Metody i formy pracy z grupą i właściwy ich dobór; praca na procesie. Rola prowadzącego w zależności od kontekstu i celów prowadzenia grupy.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat podstaw pracy z grupą, procesu grupowego, ról grupowych. Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy grupowej z uwzględnieniem ich właściwego doboru. Wzbudzenie refleksji wokół roli osoby prowadzącej spotkania grupowe w zależności od kontekstu w jakim są realizowane.
Literatura podstawowa1) Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Wyd. GWP, 2006 2) Kozak A. , Proces grupowy, Wyd. Helion, 2014 3) Zimbardo P. G., Leippe M. R. , Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wyd. Zysk i S-ka, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi-