Nowe media w edukacji i badaniach 2

2022L

Kod przedmiotu16S1O-NMWEIB2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klichowski M., Edukacja cyborgów. Jak działać́, by nowe technologie były sprzymierzeńcem, a nie wrogiem? W: J. Pyżalski (red.), Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli., kompetencjenauczyciela.pl, 2015 2) Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Rozdział 3: Szkoła – kopiowanie i wklejanie zamiast czytania i pisania?, Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016 3) Dylak S., Architektura wiedzy w szkole. Rozdział V(podrozdziały 5-5.4) Od wiedzy potocznej do naukowej – flipped (reverse) classroom oraz Strategia Kształcenia Wyprzedzającego, Wydawnictwo Difin, 2013 4) Melosik Z., Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku), Studia Edukacyjne, 26, s. 99-117., 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi