Prawo autorskie

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-PAU
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot prawa autorskiego, podmioty praw autorskich, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, umowy z zakresu prawa autorskiego, dozwolony użytek osobisty i publiczny chronionych utworów, ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych w prawie cywilnym, karnym i administracyjnym, ochrona własności intelektualnej w Internecie.
Cel kształceniaPrzekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego i prawa karnego, prawa dotyczącego własności intelektualnej, elementów prawa administracyjnego, prawa prasowego oraz informacji na temat zawierania umów, czynów zabronionych skierowanych przeciwko własności intelektualnej.
Literatura podstawowa1) Barta J., Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H.Beck, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi