Przedmiot do wyboru I

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-PDWI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykład stanowi monograficzne, całościowe ujęcie wybranego zagadnienia z niżej proponowanych: animacja kultury studenckiej, antropologia kulturowa, człowiek współczesny wobec problemu uzależnień, dietetyka i żywienie człowieka, dziedzictwo kulturowe, ekonomia, filozofia, etyka, genetyka w życiu człowieka, historia sztuki, kultura Kresów północno-wschodnich i jej kontynuacji, logika, pierwsza pomoc przedmedyczna, pogoda, klimat i człowiek, poprawna polszczyzna w praktyce, prawo, wiedza o teatrze, zdrowy styl życia i higiena człowieka, dziedzictwo kulturowe, historia Polski, piękno i brzydota – kulturowa historia ciała.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, literatura wskazana przez prowadzącego określony przedmiot, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi