Podstawy ewaluacji

2023L

Kod przedmiotu16S1O-PEWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńIstota ewaluacji jako badania, specyfika badan ewaluacyjnych w szkole, Autoewalucja w szkole – jej wykonawcy, Projektowanie ewaluacji (przedmiot, cele pytania kluczowe, kryteria), narzędzia badawcze w ewaluacji, analiza i interpretacja danych, raport ewaluacyjny
Opis wykładówEwaluacja jako rodzaj stosowanych badań społecznych; Geneza i generacje ewaluacji; Podejścia metodologiczne w badaniach ewaluacyjnych, Planowanie i projektowanie ewaluacji, Etyczne problemy badań ewaluacyjnych; Ewaluacja jako instrument zmiany w szkole i systemie edukacji
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Mizerek, Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje, Impuls, 2017 2) G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 29-63 3) G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę. Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. część I
Literatura uzupełniająca
Uwagi-