Podstawy przedsiębiorczości

2023L

Kod przedmiotu16S1O-POP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńProcedury zakładania własnej firmy; wybór opodatkowania; zatrudnianie pracowników - rodzaje umów, zasady prawne, przywileje i obowiązki pracowników i pracodawców; wyliczanie wynagrodzenia; wyliczanie ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy; sporządzanie rozliczenia rocznego przedsiębiorcy - ulgi i odliczenia; finanse w życiu codziennym - plan gospodarności i oszczędności; tworzenie i stosowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych na przykładzie treści przedmiotowych Podstaw przedsiębiorczości.
Opis wykładówPojęcia i definicje – przedsiębiorca, działalność gospodarcza, wolny zawód, regulacje prawne (koncesje, zezwolenia, licencje); przedsiębiorstwo – formy działalności i procedury wstępne (indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki prawa handlowego, jednostki budżetowe, spółdzielnie); przedsiębiorca i podatki; ubezpieczenia społeczne; przedsiębiorca jako pracodawca; przedsiębiorca jako podatnik, płatnik, ubezpieczony; preferencje, ułatwienia i źródła finansowania w przedsiębiorstwie; nowe metody nauczania na przykładzie treści przedmiotowych Podstaw przedsiębiorczości
Cel kształceniarozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w procesie kształcenia; zapoznanie z prawem o działalności gospodarczej oraz nabycie umiejętności samozatrudnienia (prowadzenia działalności gospodarczej); budowanie systemu wartości zgodnego z normami społecznymi, ułatwienie znalezienia własnego miejsca w społeczności lokalnej; poznanie nowych metod nauczania i zasad, tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych.
Literatura podstawowa1) Glinka B., Gudkova S.,, Przedsiębiorczość, Warszawa, 2011 2) Milewski r., Kwiatkowski E. (red.), Podtsawy ekonomii, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) -, wyd. -, Tutorial do kahoot.it, learningapps.com, tom
Uwagi