Praktyka śródroczna

2022L

Kod przedmiotu16S1O-PSR2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOrganizacja pracy instytucji/placówki/organizacji pozarządowej, poznanie specyfiki działalności oraz typowych problemów wraz z praktycznymi sposobami ich rozwiązani
Opis wykładówIA:Organizacja pracy instytucji/placówki/organizacji pozarządowej, poznanie specyfiki działalności oraz typowych problemów wraz z praktycznymi sposobami ich rozwiązania
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ministerstwo, Akty prawne będące podstawą działania instytucji/placówki/organizacji pozarządowej., akty państwowe, aktualne 2) Organ prowadzący, Dokumentacja dotycząca działalności edukacyjnej instytucji/placówki/organizacji udostępniana na miejscu., akty placowki, aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi