Pedagogika twórczości

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-PTW
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówstota twórczości i zjawisk z nią związanych. Ustalenia definicyjne i relacje pojęć (twórczość, kreatywność, postawa twórcza, innowacyjność, nowatorstwo). Dziedziny i poziomy twórczości. Twórczość elitarna a twórczość egalitarna. Wymiary opisu i wyjaśniania twórczości. Cechy twórców a cechy twórcze. Cechy utrudniające podejmowanie i realizowanie aktywności twórczej. Środowiskowe uwarunkowania aktywności twórczej jednostki (stymulatory i inhibitory). Atrybuty wytworu twórczego. Twórczość jako proces. Klasyczne, współczesne i systemowe koncepcje twórczości. Twórczość w ujęciu koncepcji humanistycznych. Twórczość w środowisku szkolnym. Twórczość pedagogiczna - istota i warunki skuteczności.,ĆWICZENIA:Podejście do twórczości dzieci i młodzieży. Cechy aktywności twórczej dziecka. Twórczość plastyczna dziecka. Twórczość muzyczna dziecka. Twórczość teatralna i literacka dziecka. Aktywność twórcza seniorów. Metody identyfikacji potencjału twórczego jednostki. Zasady i metody dydaktyki twórczości.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk, 2001 2) Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańsk, 2007 3) Szmidt K.J., Metody pedagogicznych badań nad twórczością, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak