Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1

Diploma Seminar and Thesis 1

2022L

Kod przedmiotu16S1O-SDIPD1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAnaliza wybranych prac naukowych – identyfikowanie zainteresowań badawczych studentów w obszarze studiowanego zakresu kształcenia. Wybrane elementy prawa autorskiego. Plagiat a zasady pisarstwa naukowego. Wybór tematu pracy dyplomowej i jej koncepcji. Opracowanie części teoretycznej pracy dyplomowej. Dobór i analiza materiałów źródłowych pod kątem zainteresowań badawczych i tematu pracy.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, wskazania indywidualne promotorów, t. -, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi