Socjologia edukacji/Sociology of education

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-SESoE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karkowska M., Socjologia wychowania, wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, Łodź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011 2) Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Kraków: Impuls, 2007 3) Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1995 4) Meighan R, Socjologia edukacji/Sociology of education, Toruń: Wyd. UMK, 1993 5) Szymański M.J., Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki, Kraków: Impuls, 2013 6) Mikiewicz P., Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, Warszawa: PWN, 2016 7) Tillmann K. J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja,upodmiotowienie", Warszawa: PWN, 2005 8) Woźniak R. B.,, Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin: Wyd. Ucz. Bałtyckiej Wyższej Szkoły humanistycznej, 1998 9) Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa: PWN, 2001 10) Szymański M.J., Krótkie wykłady z socjologii edukacji, Warszawa: Wolters Kluwer, 2019 11) Kwieciński Z., The sociopathology of education. Revised edition, Wrocław: wyd. DSW, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi