Sztuka wystąpień publicznych

2021Z

Kod przedmiotu16S1O-SWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńCzęść teoretyczna: 1. Założenia retoryki. Wprowadzenie do ćwiczeń. 2. Zasada budowania prezentacji. 3. Konstrukcja prezentacji. 4. Język prezentacji, jego analiza i znaczenie. 5. Emocje i przekaz niewerbalny, rola i znaczenie. 6. Techniki retoryczne, między faktami a „pustą” retoryką. 7. Techniczna strona prezentacji. Adekwatne dobranie pomocy wizualnych. 8. Zasady prowadzenia dyskusji, radzenie sobie z pytaniami i odpowiedziami. 9. Najczęściej popełniane błędy w prezentacjach oraz sposoby ich unikania. Cześć praktyczna: 1. Zorganizowanie wystąpień studentów, ich omówienie oraz ocena
Opis wykładówBrak wykładu
Cel kształceniaPrzedmiot został pomyślany w taki sposób, by student otrzymał wiedzę teoretyczną z zakresu wystąpień publicznych ale również mógł tę wiedzę zastosować w praktyce.
Literatura podstawowa1) Beling A., Sztuka wystąpień publicznych, Harmonia, 2014 2) Borg J., Perswazja. Sztuka wpływania na ludzi, GWP, 2006 3) Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych, GWP, 2014 4) Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, GWP, 1999 5) Marcjanik M., Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, Trio, 2006 6) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Antykwa, 2004 7) Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych, t. Wyd.II, Wydawnictwo RM, 2020 8) Kalka V., Elementarz wystąpień publicznych, SBM Renata Gmitrzak, 2020
Literatura uzupełniająca1) Thomson P., wyd. Zysk i S-ka, Sposoby komunikacji interpersonalnej, 1998r., tom 2) Schopenhauer A., wyd. Almapress, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, 2012r., tom 3) Tokarz M., wyd. GWP, Argumentacja, perswazja, manipulacja – wykłady z teorii komunikacji, 2006r., tom
Uwagi