Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-TPAS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie w problematykę animacji społeczno-kulturalnej - definicja, geneza, istota, rodzaje i formy. Relacja pojęć: animacja społeczno-kulturalna – animacja społeczna – animacja kulturalna. Wybrane orientacje teoretyczne animacji społeczno-kulturalnej (kierunki rozwoju). Podstawowe procesy i zjawiska kulturowe – uczestnictwo w kulturze. Animator jako zawód: kwalifikacje i kompetencje, cechy i typy animatorów. Tereny działania i funkcje animacji społecznej. Znaczenie animacji w życiu jednostki i grupy. Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturalnych środowiska lokalnego. Animacja społeczno-kulturalna w przestrzeni „małych ojczyzn” – kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych w środowiskach lokalnych. Animacja w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Wybrane egzemplifikacje animacji – dobre praktyki w środowisku Warmii i Mazur.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Hrycyk (red.) , Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych. Animacja – animator i jego kształcenie, Silesia, 2000 2) M. Mendel, Animacja współpracy środowiskowej na wsi, Adam Marszałek, 2007 3) M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, Centrum Animacji Kulturalnej, 1993 4) J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Adam Marszałek , 1998 5) D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej, Impuls, 2018 6) M. Cichosz, M. Lewicka, A. Molesztak, Animacja społeczno-kulturalna Współczesne wyzwania Młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury, Impuls, 2019 7) C. Kurkowski, Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach Studium socjopedagogiczne, Impuls, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi