Warsztaty pisania tekstów naukowych

2023Z

Kod przedmiotu16S1O-WPTN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie ma
Wymagania wstępnenie ma
Opis ćwiczeńRodzaje poznania i formy opracowań naukowych, Prawdy i mity o naukowym pisaniu, Specyfika i zasady pisarstwa naukowego, Tekst naukowy i jego budowa, Typy i rodzaje publikacji naukowych, Style i cechy języka naukowego, Schemat opracowań konstrukcji tekstu naukowego, Forma tekstu naukowego, Konstrukcja i struktura wypowiedzi, Organizacja pracy w toku pisania tekstu naukowego, Podstawowe standardy edytorskie tekstów naukowych, Narzędzia pomocne w przygotowaniu i edycji tekstów naukowych Wybrane elementy prawa autorskiego
Opis wykładównie ma
Cel kształceniarozwijanie kompetencji pisania tekstów naukowych
Literatura podstawowa1) Becker H.S., Warsztat pisarski badacza, PWN, 2013 2) Duraj -Nowakowa K.,, Pisarstwo naukowe: między rzemiosłema sztuką, Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015 3) Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych, PWN, 2016 4) Leszek W., , Technologia pisarstwa naukowego, Instytut Technologii i Eksploatacji PIB Radom , 2007
Literatura uzupełniająca
Uwaginie ma