Warsztaty teatralne z elementami dramy

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-WTZED
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTeatr – wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Elementarne zadania aktorskie. Wyobraźnia i koncentracja. Animowanie przedmiotu. Ekspresja ciała. Improwizacje, gry i zabawy teatralne. Ruch sceniczny. Scenografia i kostium na scenie. Teatr jako narzędzie terapeutyczne. Techniki dramy. Kompozycja spektaklu. Etiuda teatralna. Prezentacja projektu artystycznego.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Witerska, Drama: techniki, strategie, scenariusze, Difin, 2011 2) K. Pankowska, Pedagogika dramy. Teoria i praktyka , ŻAK Wydawnictwo Akademickie, 2000 3) A. Siedlecki , Być aktorem , Fosze, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi