Warsztaty umiejętności wychowawczych

2021L

Kod przedmiotu16S1O-WUW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającewarsztaty umiejętności interpersonalnych, teoria wychowania
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia integracyjne a atmosfera pracy w grupie. Jak być dobrym wychowawcą? (konsekwencje teorii społecznego uczenia się; neurony lustrzane; wychowawca jako lider). Podstawowe umiejętności komunikacyjne (komunikacja werbalna i niewerbalna, efekt "halo", asertywność, komunikaty "ja", aktywne słuchanie, informacja zwrotna, modalności zmysłowe, metaprogramy). Umiejętność motywowania siebie i innych (komponenty motywacji i typy motywatorów, duch klasy (DESCA), klimat lekcji, OSU, Złote Kręgi, koncepcja FREEDOM R. Schank'a, niekonwencjonalne metody - flipped classroom, grywalizacja). Refleksja „w działaniu” i „nad działaniem” – teoria Schona w pracy pedagoga.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZdobywanie i systematyzowanie wiedzy na temat roli prawidłowej komunikacji w procesie wychowania, doskonalenie umiejętności budowania relacji interpersonalnych sprzyjających rozwojowi wychowanków oraz kształtowanie postawy refleksyjnego wychowawcy.
Literatura podstawowa1) Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, 2010 2) Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B, Trening twórczości, Gdańsk, 2012 3) Bandura A,, Teoria społecznego uczenia się, Warszawa, 2007 4) Dewey J., Szkoła i dziecko, Warszawa, 2006 5) Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, Sopot, 2010
Literatura uzupełniająca1) Gordon T., wyd. Poznań, Wychowanie bez porażek w szkole, 2007r., tom 2) Faber A., Mazlish E., wyd. Poznań, Jak mówić żeby dzieci nas słuchały jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, 2013r., tom 3) Petty G., wyd. Gdańsk, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, 2010r., tom 4) Juul J., wyd. Warszawa, Twoje kompetentne dziecko, 2011r., tom
Uwagi