Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-WZZPS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówedagogika specjalna jako nauka. Niepełnosprawność w dyskursie naukowym. Koncepcje niepełnosprawności. Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Znaczące kategorie w pedagogice specjalnej (podmiotowość, tożsamość, marginalizacja, wykluczenie). Postawy społeczne wobec osób z niepełną sprawnością. Aktualne problemy pedagogiki specjalnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krause A.,, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiLiteratura podstawowa i uzupełniająca zostanie podana podczas zajęć organizacyjnych.