Animowanie aktywności grupy

Animation of Activity-Group

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-AAG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń1) Metody i techniki pracy z grupą - charakterystyka i próby zastosowania; 2)Rodzaje grup i etapy pracy z grupą; 3) Rola i zadania animatora w pracy z grupą; 4) Umiejętność porozumiewania się w grupie - komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne; 5) Ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej; 6) Gry i zabawy jako sposoby integracji i aktywizowania grupy;7) Organizacja pracy w grupie - ćwiczenia z zakresu organizacji pracy grupy i współpracy wewnątrzgrupowej z elementami treningu kreatywności; 8) Scenariusz zajęć integracyjno-animacyjnych - próby tworzenia konspektu w oparciu o opinie uczestników grupy; 9) Przykłady działań animacyjnych w grupie - prezentacja materiałów DVD;
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami integracji i animacji dowolnej grupy osób, rolą komunikacji interpersonalnej w pracy z grupą oraz zadaniami, formami pracy i rolą animatora w pracy z grupą.
Literatura podstawowa1) (red.) J. Gajda, W. Żardecki, "Dylematy animacji kulturalnej", umcs, 2001 2) Kędzior-Niczyporuk, "Wprowadzenie do pedagogiki zabawy", klanza, 2003 3) McKay M., Davis M., Fanning P., "Sztuka skutecznego porozumiewania się", gwp, 2001 4) K. Vopel, "Poradnik dla prowadzących grupy Teoria i praktyka zabaw interakcyjnych", jedność, 2007
Literatura uzupełniająca1) K. Vopel, wyd. jedność, "Poradnik dla prowadzących grupy Teoria i praktyka zabaw interakcyjnych", 2007r., tom
Uwagi