Animacja kultury

Cultural animation

2020L

Kod przedmiotu1916N2-ANKUL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepedagogika społeczna
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza na temat pracy pedagogicznej
Opis ćwiczeń1) Animacja kultury i animator w procesie edukacji artystycznej jednostek i grup; 2) Społeczność lokalna jako pole i teren działania animatora kultury;3) Diagnoza społeczna i jej wybrane elementy w procesie eksploracji potrzeb kulturalnych środowiska, tożsamości kulturowej mieszkańców, stanu infrastruktury kulturalnej i sposobów jej wykorzystania; 5) Jak budować korzystne relacje pomiędzy animatorem a środowiskiem – sposoby „wchodzenia” w grupę i metody jej integracji; 6) Rola animacji w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działalność animacyjna instytucji kultury, oświaty, stowarzyszeń, fundacji; 7) „Mój pomysł na animację” – konstruowanie projektów animacyjnych; 8) Animator zadań społeczno-kulturalnych – zawód czy osobowość? (dyskusja panelowa); 10) Specyfika animacji kulturalnej na przykładzie wybranych przykładów praktyki animacyjnej; 9) "Animacja to my"-zajęcia warsztatowe.
Opis wykładów1) Animacja kultury i animator w procesie edukacji artystycznej jednostek i grup; 2) Społeczność lokalna jako pole i teren działania animatora kultury;3) Diagnoza społeczna i jej wybrane elementy w procesie eksploracji potrzeb kulturalnych środowiska, tożsamości kulturowej mieszkańców, stanu infrastruktury kulturalnej i sposobów jej wykorzystania; 5) Jak budować korzystne relacje pomiędzy animatorem a środowiskiem – sposoby „wchodzenia” w grupę i metody jej integracji; 6) Rola animacji w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działalność animacyjna instytucji kultury, oświaty, stowarzyszeń, fundacji; 7) „Mój pomysł na animację” – konstruowanie projektów animacyjnych; 8) Animator zadań społeczno-kulturalnych – zawód czy osobowość? (dyskusja panelowa); 10) Specyfika animacji kulturalnej na przykładzie wybranych przykładów praktyki animacyjnej; 9) "Animacja to my"-zajęcia warsztatowe.
Cel kształceniacelem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką animacji kultury, sposobami i formami pracy animatorów oraz rolą animacji w procesie edukacji środowiskowej i aktywizacji społeczności lokalnej
Literatura podstawowa1) (red.) J. Żebrowski, Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, gtn, 2003 2) G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencel, M. Wójtowski, Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, ipk uw, 2002 3) Jedlewska B, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, umcs, 1999 4) (red.) P. Hensler, B. Skrzypczak, Kim jest animator społeczny?, cwal cal, 2006 5) Matyjewicz M., Animacja kulturalna. W poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania, wyd. własne, 2010 6) (red.) W. Theiss, B. Skrzypczak, Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, cwal cal, 2006
Literatura uzupełniająca1) Kopczyńska M., wyd. cak, "Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia", 1993r., tom
Uwagi