Dydaktyka edukacji międzykulturowej

Didactics of intercultural education

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-DEM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) De Bono E., 1997r., "Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia", 2) De Bono E., 1998r., "Myślenie równoległe", 3) De Bono E., 1994r., "Naucz swoje dziecko myśleć", 4) Klimowicz A. (red.), 2004r., "Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela", 5) Kupisiewicz Cz., 2000r., "Dydaktyka ogólna".
Literatura uzupełniająca
Uwagi