Diagnostyka pedagogiczna

Pedagogical diagnostics

2019L

Kod przedmiotu1916N2-DPED
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającewprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
Wymagania wstępneznajomość podstawowych terminów pedagogicznych
Opis ćwiczeńWprowadzenie do terminologii przedmiotu. Zasady diagnozy pedagogicznej. Metody, techniki i narzędzia diagnozowania w pedagogice. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny. Diagnoza problemów dydaktycznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Diagnoza dojrzałości szkolnej. Diagnoza zdolności ucznia. Sposoby rozpoznawania sytuacji społecznej w grupie rówieśniczej. Etyczny wymiar diagnozy
Opis wykładów.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych pojęć i metod diagnostyki pedagogicznej.Ukazanie czynności diagnostycznych w cyklu działalności zorganizowanej w pedagogice. Rozwijanie postawy umożliwiającej podjęcie optymalnej decyzji zawodowej poprzez przygotowanie do działalności pedagogicznej w szkole i innych placówkach edukacyjnych w zakresie diagnostyki pedagogicznej
Literatura podstawowa1) M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Żak, 2011 2) E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Żak, 2006 3) B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, PWN, 2015
Literatura uzupełniająca1) Niemierko B., wyd. PWN, Diagnostyka edukacyjna, 2009r., tom
Uwagi