Edukacja regionalna

Regional education

2019L

Kod przedmiotu1916N2-EDREG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarek S., 1999r., "Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole", wyd. Silesia, 2) Garbula-Orzechowska J., 2002r., "Edukacja historyczna w nauczaniu początkowym", wyd. Akapit, 3) Kossak-Główczyński K., 2010r., "Edukacja regionalna i międzykulturowa - kontekst i narzędzie interpretacyjne, [w:] M. Szczepska-Pustkowska Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy", wyd. Adam Marszałek, 4) Petrykowski P., 2003r., "Edukacja regionalna - Problemy podstawowe i otwarte", wyd. UMK.
Literatura uzupełniająca
Uwagi