Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Health education and health promotion

2020L

Kod przedmiotu1916N2-EZIPZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówPodstawowa terminologia związana z edukacją zdrowotna i promocją zdrowia. Czynniki warunkujące zdrowie i zdrowy styl życia. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna w promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zdrowia, czynników je warunkujących, profilaktyce najczęstszych chorób i zaburzeń oraz zagadnień dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Zwiększenie zainteresowania studentów własnym zdrowiem i uwrażliwienie ich na zdrowie pacjentów poradni logopedycznych i młodzieży szkolnej.
Literatura podstawowa1) B. Woynarowska, 1) B. Woynarowska, 2008 "Edukacja zdrowotna" PWN, 2) B. Karski, 1999 "Promocja zdrowia. Wydanie nowe" IGNIS, 3) C. L. Sheridan , S. A. Radmacher,, 1998 "Psychologia zdrowia" PZWL, 4) I. Heszen, H. Sęk, 2012 "Psychologia Zdrowia" PWN., PWN, 2008 2) C. L. Sheridan , S. A. Radmacher, Psychologia zdrowia, PZWL, 1998 3) B. Karski, Promocja zdrowia. Wydanie nowe, IGNIS, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak