Filozoficzne podstawy pedagogiki

Philosophical base of pedagogy

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-FPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna, filozofia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Zasady i formy organizacyjne realizacji przedmiotu “Filozoficzne podstawy pedagogiki", 2. Pedagogiczne pułapki popularności, potoczności i mitu, 3. Subiektywne obrazy intersubiektywnej rzeczywistości czyli świat w umyśle, 4. To, co kulturowe i ponadkulturowe w rzeczywistości edukacyjnej, 5. Kształcić i wychowywać w świecie bez drogowskazów? 6. Metafizyczne pytania o wychowanie, 7. Pisemny sprawdzian wiedzy z zakresu przedmiotu "Filozoficzne podstawy pedagogiki".
Opis wykładówSpecyfika myślenia filozoficznego o edukacji i jego miejsce w strukturze teorii pedagogicznej. Interpretacja pedagogiki jako systemu nauk o wychowaniu. Interpretacja procesów edukacyjnych (wychowanie, socjalizacja, kształcenie, opieka) z perspektywy charakterystycznej dla głównych działów filozofii: ontologii, epistemologii, aksjologii, etyki, filozofii społecznej, filozofii nauki. Przedstawienie na przykładach obecności w myśli pedagogicznej problemów, propozycji i kontrowersji pochodzących źródłowo z głównych współczesnych koncepcji filozoficznych wybranych problemów podejmowanych we współczesnej filozofii edukacji, edukacja z perspektywy głównych współczesnych ideologii politycznych.
Cel kształceniaOgólne cele realizacji przedmiotu zarówno w formie wykładów, jak i komplementarnych z nimi ćwiczeń to: zaznajomienie studentów z głównymi aspektami obecności refleksji filozoficznej we współczesnych naukach o wychowaniu; zapoznanie studentów ze specyfiką racjonalnej filozoficznej krytyki i argumentacji; kształtowanie umiejętności formułowania racjonalnych argumentów; kształtowanie umiejętności krytycznej analizy treści tekstów kultury oraz cudzych i własnych poglądów, założeń i argumentów.
Literatura podstawowa1) G.L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003 2) P. Piotrowski, Mała propedeutyka filozofii edukacji, Wydział Nauk Społecznych UWM, 2013 3) J. Searle, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia rzeczywistości, W.A.B, 1999, s. 177-213
Literatura uzupełniająca1) L. Kołakowski, wyd. Prószyński i S-ka, 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki, 1998r., tom
Uwagi