Interwencja kryzysowa

Crisis intervention

2020L

Kod przedmiotu1916N2-INKR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającediagnostyka pedagogiczna, współczesne problemy psychologii
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń- Pomaganie w kryzysie – wprowadzenie w problematykę interwencyjną - Interwencja kryzysowa jako pierwsza pomoc psychologiczna - Ocenianie rozmiaru kryzysu i potrzeb klienta - Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej: - Kontakt i relacja terapeutyczna w interwencji - Konsekwencje nie udzielenia pomocy osobom w kryzysie - Praca z „trudnym” klientem
Opis wykładów- Definicje kryzysu, rodzaje, charakterystyka i cechy - Modele przebiegu sytuacji kryzysowej - Interwencja kryzysowa i jej elementy - Rozpoznanie osoby przeżywającej kryzys, powszechne objawy reakcji na kryzys - Prowadzenie interwencji kryzysowej – uwarunkowania osobowościowe, podstawowe umiejętności i zadania - Doświadczenie kryzysu. Osoba w kryzysie: specyfika zachowań, emocji i potrzeb
Cel kształceniaZapoznanie studentów z problematyką kryzysu psychologicznego, czynnikami mającymi wpływ na jego przeżywanie oraz ze skutkami dla jednostki. Rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do rozpoznawania oceny i udzielania pomocy osobom doświadczających trudności życiowe i osobiste kryzysy .
Literatura podstawowa1) Richard K., Gilliland Burl E., Strategie interwencji kryzysowej , wyd. Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne Warszawa, 2009 2) D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń,(red.), Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń, 2008 3) Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, wyd. UJ Kraków, 2000
Literatura uzupełniająca1) Lipczyński A., wyd. Difin Warszawa, Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych, 2007r., tom 2) Greenstone J., I Leviton S, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, Interwencja kryzysowa, 2004r., tom 3) Pilecka B., wyd. UJ Kraków, Kryzys psychologiczny, wybrane zagadnienia, 2004r., tom 4) Sęk H., wyd. PWN Warszawa, Psychologia kliniczna, 2005r., tom
Uwagibrak