Komunikacja międzykulturowa

Intercultural communication

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-KMIEDZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janina Fras, 1) Dobek-Ostrowska B., 1999r., "Podstawy komunikowania społecznego", Wrocław, 2) Lewandowski E., 2004r., "Pejzaż etniczny Europy", Warszawa, 3) Matsumoto D., Juang L., 2007r., "Psychologia międzykulturowa", t.rozdz.10, Gdańsk, 4) Nęcki Z., 2000r., "Komunikacja międzyludzka", Kraków, 5) Stewart J. (red.), 2002r., "Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi", Warszawa, 6) Boski P., 2009r., "Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej", t.rozdz.14, Warszawa, Marszałek, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi