Metodologia badań społecznych

Methodology of social science

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-METOBADSP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień dotyczących metod badawczych stosowanych w pedagogice
Opis ćwiczeńKoncepcje wiedzy i poznanie naukowe. Cele nauk społecznych. Paradygmaty pozytywistyczny i humanistyczny – strategie postępowania badawczego, analiza i porównanie. Pojęcia, definicje i ich rodzaje. Analiza porównawcza metod i strategii badawczych stosowanych w badaniach społecznych
Opis wykładówOrientacja pozytywistyczna i i humanistyczna jako epistemologiczne zaplecze empirycznych nauk społecznych; Współczesne paradygmaty naukowe; Teorie i prawa nauki; Modele poznania i procedury wyjaśniania; jakościowe strategie w badaniach społecznych; Studium przypadku jako strategia w badaniach społecznych; Badania w działaniu (action research); Badania etnograficzne; Badania biograficzne; badania ewaluacyjne; procedury analizy i interpretacji danych jakościowych; Etyczne problemy terenowych badań empirycznych
Cel kształceniaUkształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych paradygmatów wiedzy naukowej, specyfiki badań ilościowych i jakościowych; krytycznej postawy wobec wybieranych metod, technik i narzędzi badawczych; stosowania wybranych strategii badawczych w badaniach własnych
Literatura podstawowa1) K. Rubacha,, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 2) E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa:PWN, 2014 3) K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, 2000 4) D. Nachmias , Frankfotr-Nachmias Ch, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka, 2001 5) D. Jemielniak (red), Badania jakościowe, t. I i II, Warszawa:PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) J. Creswell, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, 2013r., tom 2) S. Palka (red.), wyd. GWP, Podstawy metodologii badań w pedagogice , 2010r., tom 3) D. Urbaniak-Zając, E. Kos, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Badania jakościowe w pedagogice, 2013r., tom 4) D. Silverman, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Prowadzenie badań jakościowych, 2008r., tom
Uwagi