Metody i techniki terapeutyczne w pracy z grupą

Therapeutic methods and techniques in group workshops

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-MTP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceDiagnostyka pedagogiczna, diagnostyka psychopedagogiczna, terapia pedagogiczna
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych metod i technik diagnozowania jednostek i grup społecznych, ugruntowana wiedza na temat interakcji panujących w grupie i komunikacji wewnątrzgrupowej
Opis ćwiczeń1. Role w grupie - znaczenie w procesie terapeutycznym; 2. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie; 3. Podstawowe metody diagnozy potrzeb i oczekiwań grupy a cele grupy terapeutycznej; 4. Grupowa terapia zachowań agresywno-przemocowych (treningi: TZA, Trenig redukcji złości itp.); 5. Trening asertywności; 6. Grupowa terapia uzależnień i grupowa terapia współuzależnienia: - społeczność terapeutyczna, - grupy problemowe/ tematyczne a grupy wsparcia, - grupy samopomocowe; 7. Rola trenera/terapeuty w pracy z grupą z uwzględnieniem charakteru grupy 8. Kompetencje pedagogiczne, psychospołeczne i psychologiczne trenera /terapeuty grupowego, rola ko-terapeuty; 9. Superwizje; 10. Ewaluacja skuteczności terapii grupowej (narzędzia ewaluacyjne, interpretacja wyników)
Opis wykładów1. Czynniki terapeutyczne działające w grupie; 2.Istota, zadania i przebieg terapeutycznego procesu grupowego; 3. Diagnostyka psychopedagogiczna a terapia grupowa (także w ujęciu transkulturowym); 4. Grupowa terapia zachowań agresywno-przemocowych (istota, dobór metod i technik terapeutycznych); 5. Grupowa terapia nieśmiałości i zachowań lękowych (istota, dobór metod i technik terapeutycznych); 6. Grupowa terapia uzależnień i DDA (istota, dobór metod i technik terapeutycznych); 7. Techniki relaksacyjne - znaczenie i zastosowanie; 8. Treningi interpersonalne i intrapsychiczne; 9. Trening umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi z głównymi metodami i technikami stosowanymi w psychopedagogicznej terapii grupowej oraz w treningach grupowych; także: zapoznanie z rodzajami grup terapeutycznych i treningowych. Kształcenie umiejętności właściwego doboru metod i technik terapeutycznych w zależności od rodzaju problemu wymagającego wsparcia / terapii grupowej
Literatura podstawowa1) H. Bernard, K. MacKenzi, Podstawy terapii grupowej, GWP, 2000 2) S. Corey, G. Corey, Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej, IPZ PTP, 2002
Literatura uzupełniająca1) I. Yalom , wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, 2005r., tom 2) G. De Leon , wyd. KBPN, Społeczność terapeutyczna, 2003r., tom 3) S. Kratochvil, wyd. Zysk i S-ka, Podstawy psychoterapii, 2002r., tom
UwagiBRAK