Pedagogika ogólna

General Pedagogy

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-PEDAGOGO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPodstawowe ( pulsujące) kategorie pedagogiczne,Metodologiczne przesłanki procesu wytwarzania wiedzy pedagogicznej,Praktyka edukacyjna jako przedmiot badań pedagogicznych,Codzieność jako kategoria współczesnej pedagogii, uczenie się jako centralna kategoria współczesnej praktyki edukacyjnej
Opis wykładówStatus pedagogiki, jej uwarunkowania filozoficzne i metodologiczne,język pedagogiki, tożsamość pedagogiki, miejsce edukacji w kontekście przemian edukacyjnych, relacja pomiędzy teorię i praktyką edukacyjną
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z teoretycznymi, metodologicznymi podstawami pedagogiki ogólnej jako dyscypliny naukowej oraz wskazanie jej powiązań z praktykami edukacyjnymi w kontekście przemian cywilizacyjnych
Literatura podstawowa1) Hejnicka -Bezwińska T., .Pedagogika Ogólna , Wyd. Akademickie i Profesjonalne,, 2008 2) Rutkowiak J, Odmiany myślenia o edukacji,, Oficyna Wydawnicza "Impuls, 1995 3) Jaworska T. Leppert R., "Wprowadzenie do pedagogiki wybór tekstów,, Oficyna wydawnicza „Impuls”, 1996 4) Schulz S., Wykłady z pedagogiki ogólnej, , wyd. Naukowe UMK Toruń, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi