Pedeutologia

Pedeutology

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-PEDEU
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria wychowania, Wprowadzenie do pedagogiki
Wymagania wstępneWiedza z zakresu historii wychowania i pedagogiki ogólnej; absolwent studiów I stopnia
Opis ćwiczeńWzór osobowy nauczyciela-wychowawcy. Warsztat pracy nauczyciela: a/ kompetencje komunikacyjne nauczyciela; b/e-komunikacja w szkole. Prawa i obowiązki nauczyciela. Etyka zawodu nauczycielskiego-wybrane zagadnienia
Opis wykładówWprowadzenie w problematykę pedeutologiczną - geneza, istota i przedmiot pedeutologii. Teoretyczne podstawy kształcenia nauczycieli. Rozwój zawodowy nauczyciela. Koncepcje kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Awans zawodowy nauczyciela. Podstawy prawa oświatowego - ewaluacja i nadzór pedagogiczny. Zagrożenia osoby i zawodu nauczycielskiego - stres i wypalenie zawodowe. Sytuacja społeczno-zawodowa nauczyciela w Polsce i wybranych krajach europejskich
Cel kształceniaCelem jest wyposażenie studentów w wiedzę pozwalającą na rozumienie zmienności funkcji zawodowych nauczyciela oraz kształtowanie refleksyjnej postawy wobec uwarunkowań twórczego profesjonalizmu w zawodzie
Literatura podstawowaSzempruch J., 2013, "Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne", Wydawnictwo Impuls; Ferenz K. Kozioł E. (red.nauk.), 2002, "Kompetencje nauczyciela wychowawcy", Wyd. Humanistyczno-Społeczne Uniwersytetu Zielonogórskiego; Kwiatkowska H., 2008, "Pedeutologia", Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Moroz H. (red.), 2005, "Rozwój zawodowy nauczyciela", Oficyna Wydawnicza Impuls, Pulińska U., 2005, "Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989", Wyd. UWM, Radziszewska M.J, 2010, "Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956)", Oficyna Wydawnicza „Impuls", Sałata E. (red.), 2001, "Kompetencje nauczycieli a problemy reformy edukacji", Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji; Strykowski W, Strykowska J, Pielachowski J., 2003, "Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej", Wyd. eMPi2, Kretschmann R. (i in), 2003, "Stres w zawodzie nauczyciela", wyd. GWP.
Literatura uzupełniająca1) Sałata E. (red.), wyd. Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, "Kompetencje nauczycieli a problemy reformy edukacji", 2001r., tom 2) Moroz H (red.), wyd. Impuls, "Rozwój zawodowy nauczyciela", tom 3) Kretschmann R. (i in.), wyd. wyd. GWP, "Stres w zawodzie nauczyciela", , 2003r., tom 4) Ferenz K. Kozioł E. (red.nauk.), wyd. Wyd. Humanistyczno-Społeczne Uniwersytetu Zielonogórskiego;, "Kompetencje nauczyciela wychowawcy" , 2002r., tom
Uwagi