Pedagogika specjalna

Special Pedagogy

2019L

Kod przedmiotu1916N2-PEDSPEC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńSzczegółowe omówienie wybranych działów pedagogiki specjalnej
Opis wykładów1. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Terminologia. Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk. Przedmiot i zadania pedagogiki specjalnej. Systematyka w pedagogice specjalnej. 2. Rewalidacja. Pojęcie rewalidacji. Elementy składowe procesu rewalidacji. Zasady rewalidacji. Proces rewalidacji i jego podstawy. Granice i możliwości rewalidacji. Autorewalidacja i podmiotowość jednostki niepełnosprawnej. Poziomy i warunki autorewalidacji i podmiotowości. 3. Płaszczyzny funkcjonowania osób niepełnosprawnych 5. Dorosłość osób niepełnosprawnych
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami z zakresu pedagogiki specjalnej, budowanie właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnością oraz praktyczne przygotowanie do podjęcia działalności w zakresie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym.
Literatura podstawowa1) Krause A. , Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiLiteratura szczegółowa zostanie podana na zajęciach organizacyjnych