Pedagogika kultury

Pedagogy of culture

2020L

Kod przedmiotu1916N2-PKULdiag
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna, teoria wychowania
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń przybliża studentom przegląd problematyki współczesnej edukacji w świetle społeczno-aksjologiczno-kulturowych wyzwań XXI wieku ze szczególnym naciskiem na różnorodne zagrożenia wartości humanistycznych. Celem ćwiczeń jest przedyskutowanie i analiza aktualnych wyzwań i potrzeb edukacyjnych i wychowawczych widzianych przez pryzmat upowszechniania wartości ogólnoludzkich.
Opis wykładówTematyka wykładów wprowadzają studentów w problematykę pedagogiki kultury rozumianej jako kształtowanie osobowości człowieka w oparciu o trwałe wartości, a poprzez ich uwewnętrznienie wzbogacenie sił duchowych jednostki i jednoczesne tworzenie nowych wartości.
Cel kształceniaPodstawiwym celem realizacji przedmiotu pedagogika kultury jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z wychowaniem i edukacją, realizowanymi w oparciu o wartości humanistyczne, wynikające z kontaktu z kulturą, sztuką i twórczościa artystyczną.
Literatura podstawowa1) Janusz Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Impuls, 2006 2) Janusz Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Impuls, 2006 3) Dzierżymir Jankowski, Pedagogika kultury: studia i koncepcja, Impuls, 2006 4) Dzierżymir Jankowski, Pedagogika kultury: studia i koncepcja, Impuls, 2006 5) Dariusz Kubinowski (red.), Kultura współczesna a wychowanie człowieka, Werba, 2006 6) Dariusz Kubinowski (red.), Kultura współczesna a wychowanie człowieka, Werba, 2006 7) Katarzyna Olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, UŚl, 2000 8) Katarzyna Olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, UŚl, 2000 9) Irena Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji., ŻAK, 2000 10) Irena Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji., ŻAK, 2000
Literatura uzupełniająca1) Wojciech Bobrowicz, Dariusz Kubinowski, Zbigniew Pakuła (red.), wyd. UMCS, Moda w kulturze, sztuce i edukacji, 2014r., tom 2) Sergiusz Hessen, wyd. ŻAK, Karność, wolność, osobowość. Cel wychowania moralnego. Podstawy Pedagogiki, 1997r., tom 3) Mieczysław Gałaś, wyd. Akapit, Wartości kultury w epoce współczesnej, 2000r., tom
Uwagi