Podstawy socjoterapii

Basics of socio-therapy

2019L

Kod przedmiotu1916N2-PODSOC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Jagieła, Socjoterapia w szkole , Rubikon, Kraków, 2009 2) M. Wilk , Diagnoza w socjoterapii, , GWP, Gdańsk, 2014 3) B. Jankowiak/red/, Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, UAM Poznań, 2013 4) H.S.B.K. Roy MacKenzi, Podstawy terapii grupowej, GWP Gdańsk, 2001 5) Grudziewska E (red.) , Diagnoza w socjoterapii,, Warszawa, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi