Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2

Master degree seminars; thesis 2

2019L

Kod przedmiotu1916N2-SMPD2
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E.,, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2006 2) Rubacha K.,, Metodologia badan nad edukacją, Wyd. Akademickie i Profesjoanlne, 2008 3) Creswell J.,, Projektowanie badan naukowych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi