Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4

Master degree seminars; thesis 4

2020L

Kod przedmiotu1916N2-SMPD4
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Pilch, T. Bumann, , Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Żak, 2001 2) D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. I i II, PWN, 2012 3) M. Guziuk, Podstawy metodologiczne prac promocyjnych, Wyd. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi