Terapie naturalne

2020L

Kod przedmiotu1916N2-TERN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceterapia pedagogiczna
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń1) Hipoterapia - zajęcia w tereniez hipoterapeutą; 2) Dogoterapia - zajęcia w terenie z dogoterapeutą; 3) Silvoterapia - zajęcia w terenie; 4) Arteterapia - rysunek, malarstwo, rzeźba; 5) Muzykoterapia; 6) Biblioterapia; 7) Filmoterapia; 8) Teatroterapia; 9) Choreoterapia - terapia tańcem
Opis wykładów1) Pojęcie terapia, terapia pedagogiczna oraz terapie naturalne; 2) Rodzaje terapii naturalnych oraz ich charakterystyka - animaloterapia, koloroterapia, silvoterapia, arteterapia; 2) Wspomaganie i korygowanie rozwoju jednostki z różnorodnymi problemami natury fizycznej i psychicznej za pomocą terapii naturalnych
Cel kształceniaZapoznanie studentówz podstawowymi pojęciami odnoszącymi się do terapii naturalnych. Dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu systemu wspomagania i korygowania rozwoju jednostki z różnorodnymi problemami natury fizycznej i psychicznej. Wyposażenie studentów w wiadomości i umiejętności z zakresu oddziaływania na jednostkę/grupę z różnorodnymi problemami natury fizycznej i psychicznej za pomocą m. in. animaloterapii (hipoterapii, dogoterapii), koloroterapii, silvoterapii, arteterapii.
Literatura podstawowa1) Skorek E. M. (red.), Terapia pedagogiczna. Wybrane zagadnienia, t. 1, Impuls, Kraków, 2004 2) Skorek E. M. (red.), Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, t. 2, Impuls, Kraków, 2004 3) Strauß I., Hipoterapia : fizjoterapia na koniu i przy koniu, Fundacja "Hipoterapia" - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Kraków, 2012 4) Filozof J., Dogoterapia? : co to jest?, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Jarosław, 2004 5) Kwiatkowska G. E., Arteterapia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1991
Literatura uzupełniająca1) Jurzysta D., wyd. Kunke Poligrafia, Inowrocław, Psie przypadki czyli Dogoterapia dla początkujących, 2010r., tom 2) Szostak A., wyd. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, Dogoterapia, 2010r., tom 2, 104-116s. 3) Kamińska U. Nowak J., wyd. Auxilium Sociale, Hipoterapia jako metoda rehabilitacji medycznej i psychopedagogicznej, 1997r., tom 3/4, 49-62s.
Uwagi-