Technologie informacyjne w pedagogice

IT in pedagogy

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-TINFP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kopertowska-Tomczak, , ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 2) J. Górniak, J. Wachnicki, Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows, SPSS, 2010 3) D. Nachmias, Ch. Frankfort-Nachmias, , Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2000 4) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi