Trening kreatywności

Creativity training

2019L

Kod przedmiotu1916N2-TKRE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepodstawy psychologii
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń1. Kreatywność- wyjaśnienie najważniejszych pojęć niezbędnych do treningu kreatywności 2. Eksploracje — kombinacje — transformacje: 3.1.Ułatwianie uczestnikom treningu twórczości koncentracji na przyszłych zadaniach twórczych. 3.2. Wprowadzenie w klimat grupowy. Klimat ten charakteryzuje się na ogół nastawieniem na wzajemną sympatię, poczuciem wspólnoty grupowej. W takim klimacie następuje wzrost twórczej energii grupy ponad sumę energii jednostkowych (efekt synergii). 3.3. Stymulowanie myślenia dywergencyjnego -zdolności do wytwarzania w krótkim czasie wielu słów, sentencji, idei, pomysłów. 4. Rozgrzewka twórcza. 5. Twórcze widzenie świata — ćwiczenie myślenia pytajnego. 6. Twórcze łączenie — ćwiczenie myślenia kombinacyjnego. 7. Twórcze przekształcanie- ćwiczenie myślenia transformacyjnego. 8. Kreatywność zaawansowana - metody twórczego rozwiązywania problemów. 9. Metodyka treningu kreatywnego
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wyjaśnienie najważniejszych pojęć niezbędnych do treningu kreatywności, zapoznanie z wybranymi technikami rozwijania kreatywności, stymulowanie myślenia dywergencyjnego, rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia jak również nabywanie umiejętności odwoływania się do metod twórczego myślenia.
Literatura podstawowa1) J. Adair , 2008r., "Sztuka twórczego myślenia. Źródła innowacji i świetnych pomysłów", 2) K. J. Szmidt, 2008r., "Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych".
Literatura uzupełniająca1) K. Szmidt, wyd. Wydawnictwo HELION , Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, 2013r., tom
Uwagibrak