Warsztat etnograficzny

Ethnographic workshop

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-WET
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceEdukacja międzykulturowa
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń1) Etnografia - ujęcie definicyjne, historia i tradycja badań etnograficznych, źródła badań etnograficznych; 2) Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w etnografii; 3) Pozyskiwanie danych empirycznych na temat kultur ludowych różnych społeczności i grup narodowych oraz etnicznych (badania terenowe - field study); 4) Analiza danych uzyskanych podczas badań terenowych
Opis wykładów-
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami odnoszącymi się do etnografii (teoria kultury ludowej różnych społeczności, grup narodowych i etnicznych). Wyposażenie studentów w wiadomości z zakresu rodzajów narzędzi, technik i metod pozyskiwania danych stosowanych w etnografii. Wyposażanie studentów w umiejętności analizy kultur ludowych różnych społeczności, grup narodowych i etnicznych (badanie poszczególnych dziedzin kultury ludowej oraz jej wytworów materialnych).
Literatura podstawowa1) Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A. J., Leksykon terminów metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Warszawa , 2012 2) Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A. J., Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki, Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca1) Pokropek M., wyd. Warszawa, Atlas Sztuki Ludowej i Folkloru w Polsce, 1978r., tom
Uwagi-