Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Current issues in philosophy and ethics

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-WKFE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającezarys podstaw filozofii
Wymagania wstępnepodstawowa znajomość pojęć, terminów, definicji w obrębie filozofii i etyki
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPrzedstawienie głównych nurtów filozoficznych i etycznych XX wieku
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych nurtów, kierunków filozofii i etyki we współczesności
Literatura podstawowa1) Gadacz T., "Historia filozofii XX wieku. Nurty" t.1, t. t. 1-2, ZNAK Kraków, 2010 2) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. t. 3, PWN Warszawa, 1972
Literatura uzupełniająca1) T. Styczeń, wyd. KUL , "Wprowadzenie do etyki", 1984r., tom
Uwagi