Logika

Logic

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-LOGIKA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia będą stanowiły praktyczne uzupełnienie treści wykładowych.
Opis wykładówZarys historii logiki. Przedmiot i cel logiki. Znaczenie notacji symbolicznej w logice. Działy logiki. Wstęp do semiotyki - system, znak, oznaka. Ujęcie języka w logice - języki naturalne i sztuczne. Model komunikacji języka - funkcje języka. Podział semiotyki. Kostka semiotyczna. Język sformalizowany - budowa, opis strukturalny. Wprowadzenie do gramatyki kategorialnej. Nazwy. Zdania. Spójniki. Argumentacja. Uzasadnianie - bezpośrednie i pośrednie (rozumowanie). Wnioskowanie, dowodzenie, wyjaśnianie, potwierdzenie. Wnioskowania niezawodne i probabilistyczne.
Cel kształcenia"Myśleć i mówić logicznie". Zapoznanie studentów z podstawami logiki. Wykształcenie umiejętności jasnego, ścisłego i konsekwentnego myślenia oraz poprawnego wyrażania oraz umiejętności rozumowania, uzasadniania twierdzeń, wnioskowania, dowodzenia i argumentacji.
Literatura podstawowa1) J. Wajszczyk, Wstęp do logiki z ćwiczeniami, UWM, 2004 2) B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej, PWN, 2005 3) Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, 1993 4) K. Wieczorek, Wprowadzenie do logiki, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki, w: Dzieła wszystkie, Warszawa-Kraków, 1990 2) K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa, 1965 3) M. Omyła, Zarys logiki, Warszawa, 1995 4) B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa, 2005
Uwagibrak